• เวลาก่อตั้ง
  • โรงงานครอบคลุม
  • จำนวนพนักงาน
  • ประเทศที่ให้บริการ

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ฝอซาน ตงฟาง ทางการแพทย์ อุปกรณ์ โรงงาน (จำกัด) หนึ่ง is09001-2008 และ is013485: 2012 โรงงานที่ได้รับการรับรองซึ่งผลิตอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพประเภทต่าง ๆ รวมถึง วีลช่า อุปกรณ์ช่วยเดินและเตียงในโรงพยาบาล ฯลฯ
มากกว่า

ข่าว